Uprawnienia UDT

Modernizacja

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do dokonywania modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych, zbiorników stałych ciśnieniowych.

Remont

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do dokonywania napraw zbiorników stałych ciśnieniowych zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych.

Wytwarzanie

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.